Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Izobraževanje je dodana vrednost za zaposlene

Neskromno lahko rečem, da je naš sistem izobraževanja v Zavarovalnici Triglav eden boljših med primerljivimi podjetji. Zavedamo se velike odgovornosti do naših zaposlenih, zato skrbimo, da so izobraževalne vsebine strokovne, aktualne ter usmerjene v razvoj potencialov in krepitev veščin naših sodelavcev. Vesela sem, da sem že več kot 20 let del Triglava, ki mi nudi varno, spodbudno delovno okolje v prijetnem kolektivu. Zadovoljna sem, da smo zaposleni deležni tudi podpore pri ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter da ima podjetje posluh za sobivanje različnih generacij zaposlenih. Prav zato je lepo biti Triglavan. Najmlajši, mlad ali že nekoliko bolj izkušen.

Kot vodja oddelka za izobraževanje skupaj s kolektivom sodelavcev že devet let skrbim, da imajo naši zaposleni ustrezna znanja za opravljanje svojega dela. Moje delo ni nikoli dolgočasno, saj se potrebe po izobraževanju stalno spreminjajo.

Predvsem se mi zdi pomembno, da so naši izobraževalni programi kakovostni. Da predavatelji ne le podajajo znanja, ampak tudi usmerjajo sodelavce v raziskovanje, iskanje navdiha ter motivacijo za profesionalno opravljanje dela. To je dodana vrednost za zaposlene. Znanje se v njih nenehno poraja, treba jim je le omogočiti čas in prostor, da razvijejo ideje in si upajo. V veliko pomoč pa jim je lahko tudi navdihujoč predavatelj, usposobljen coach ali skrben mentor.

Nekaj za vsakega

Izobraževalne vsebine prilagajamo potrebam posameznih ciljnih skupin sodelavcev: vodjem, prodajnemu osebju, cenilcem, perspektivnim sodelavcem in vsem ostalim. Prisluhniti skušamo več kot 2200 zaposlenim in slišati vsakega posameznika. V izobraževanja vključujemo tudi sodelavce iz naših odvisnih družb Skupine Triglav.

Posebno skrb namenjamo medgeneracijskemu sodelovanju ter zagotavljamo izobraževalne programe za vse generacije zaposlenih. Vodje smo posebej usposobili, da pri vodenju timov skrbijo za sožitje različnih generacij. Skupaj ustvarjamo prostor in priložnosti za vse. Za naše mlade sodelavce, ki se šele uvajajo v delo, kot tudi za starejše, bolj izkušene.

V znanju je moč

Vseživljenjsko učenje postaja način našega življenja. Vključuje vse oblike učenja, od formalnega izobraževanja, različnih organiziranih oblik neformalnega izobraževanja do samoizobraževanja. Številne novosti, še posebej digitalizacija, od nas zahtevajo stalno nadgrajevanje znanja in pridobivanje izkušenj.

V zadnjih letih so namreč vedno bolj aktualna digitalna znanja, saj je tovrstna pismenost postala ena od ključnih kompetenc. Covid-19 nam je pošteno otežil izvajanje izobraževanj, vendar smo eno prvih podjetij, ki je celotno izobraževanje preneslo na spletne platforme. Na to sem še posebej ponosna.

Notranja motivacija posameznika ključno vpliva na to, ali se bo izobraževal in sledil spremembam, morda bo celo sam vplival na nujne spremembe. Kadar se izobražujemo zaradi iskanja rešitev konkretnih izzivov, s katerimi se srečujemo pri delu, in nas določena vsebina zanima, je naša pripravljenost za učenje veliko večja. Glede na podaljševanje delovne dobe je zato še toliko bolj pomembno, da tudi v starejšem delovnem obdobju ohranimo radovednost in pripravljenost za učenje.

Poleg številnih izobraževanj, ki se jih zaposleni lahko udeležijo znotraj naše organizacije, pa lahko Triglavani izberejo tudi dodatna eksterna izobraževanja ali se dogovorijo za študij ob delu. Želimo si, da je ponudba pestra in da vsak lahko najde tisto, kar ga zanima in se hkrati tudi strokovno razvija.

Naj še poudarim, da glavnina izobraževalnih vsebin izhaja iz naše osnovne dejavnosti – zavarovalništva. Regulatorni in drugi okvirji delovanja zaposlenih v zavarovalništvu namreč postajajo vse bolj kompleksni, medtem ko v zavarovalnici na področju razvoja storitev vseskozi snujemo rešitve, ki strankam na enostaven način nudijo pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujejo.

Kako se lahko razvija vsak Triglavan

K razvoju sodelavcev pristopamo celovito. Zato jim ne nudimo le izobraževanj, ki se nanašajo na njihove delovne naloge, temveč v okviru programa Triglav.smo organiziramo tudi delavnice in predavanja, s katerimi lahko ustrezno poskrbijo za svoje (telesno in psihološko) zdravje. V okviru aktivnosti za krepitev zdravja zaposlene ozaveščamo o uravnoteženem življenjskem slogu, zgodnjem prepoznavanju bolezni, obvladovanju stresnih situacij in pomenu duševnega ter telesnega zdravja.

Dobro počutje na delovnem mestu ustvarjamo s številnimi aktivnostmi, kot so: možnost vključitev v vodene aktivne odmore, možnost masaž hrbta na delovnem mestu, vključitev zaposlenih v program večdnevne zdravstvene preventive, pozornosti ob menjavi letnih časov, članstva v športnem ali planinskem društvu itd.

Množimo dobre prakse

Na področju razvoja in izobraževanja zaposlenih so zelo pomembni tudi programi usposabljanja na delovnem mestu v obliki pripravništva, uvajalnega mentorstva in druge aktivnosti za izmenjavo znanja in dobrih praks. Na ta način vsem, ki postanejo Triglavani, olajšamo pot v poslovni svet naše zavarovalnice.

V Skupini Triglav že več kot 10 let izvajamo program strokovne prakse, ki smo jo poimenovali Spring School ali Autumn School. S tem programom poglobimo strokovno znanje in delimo izkušnje ter dobre prakse med sodelavci, ki svoje delo opravljajo na različnih trgih oziroma državah, kjer je Triglav prisoten. Ta način povezovanja mladim ponuja spoznavanje dela v mednarodnem okolju, kar vpliva na boljše povezovanje in tkanje mednarodnih vezi.

Posebej bi rada poudarila, da mlade talente med drugim vključujemo v interno mednarodno poslovno akademijo (Triglav International Business Academy - TIBA). V tej šoli udeleženci krepijo poslovne veščine ter kompetence voditeljstva. Izobraževanje je zasnovano po meri Skupine Triglav in je povezano v smiselno celoto. Program Akademije je sestavljen iz več modulov. Udeleženci denimo spoznajo strateški pogled na zavarovalništvo, upravljanje tveganj, digitalno transformacijo, upravljanje sprememb in inovacij, do nevromarketinga, voditeljstva in učinkovite komunikacije. Ker si želimo, da so znanja tudi izkustvena, udeleženci v skupinah pripravljajo projektne naloge skozi pridobljena znanja na tej akademiji, ki jih na koncu predstavijo tudi vodstvu.

Na mladih svet stoji

Z mladimi se povezujemo tudi s štipendiranjem in delovnimi praksami, vabimo pa jih tudi k sodelovanju v projektnih nalogah in natečajih. Trenutno štipendiramo 29 študentov in dijakov.

Prek razpisa kadrovskih štipendij smo v zadnjem obdobju iskali predvsem bodoče matematike in informatike ter mlade, ki se izobražujejo na področju gradbeništva, strojništva in elektrotehnike. Za mlade je ena od prednosti kadrovskih štipendij še vedno ta, da nas spoznajo že med študijem, prav tako pa imajo zagotovljeno zaposlitev takoj po opravljenih študijskih obveznostih.

Z delovno prakso pa mladim pogosto omogočamo prvi stik z delovnim okoljem. Imamo več študentov, ki so se na praktičnem usposabljanju tako izkazali, da so po zaključku študija pri nas dobili možnost zaposlitve.

Damjana Lunder je v Zavarovalnici Triglav vodja oddelka za izobraževanje.