Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Prijetno delovno okolje

Od spokojnih pokrajin Švedske in živahne francoske kulture me je življenje vodilo na Zavarovalnico Triglav. Šele pred letom dni sem spakirala kovčke in zapustila domovino, da bi se podala na novo pot na Zavarovalnico Triglav. Kot vodja portfelja je moje prve vtise oblikovalo tisto, kar sem o podjetju slišala in prebrala na spletu.

Uveljavljen sloves Zavarovalnice Triglav in njena zavezanost k vključenosti in nenehnemu učenju so se skladali z mojimi kariernimi željami po rasti. Na Triglavu sem odkrila izjemno prijetno delovno okolje. Imam odlične sodelavce, ki cenijo sodelovanje in priložnost za nenehno učenje: prav to ustvarja pozitivno in učinkovito delovnemu okolju. Kljub jezikovnim izzivom, ki jih imam, vključujoče vzdušje na Triglavu spreminja ovire v priložnosti za rast.

Z veseljem v nov dan

Jutranje prebujanje in odhod v službo je zame pozitivna rutina, saj se vsak dan v službo pripeljem s kolesom, kar mi omogoča, da preživim čas na prostem, še preden začnem dan. To ne pomaga samo pri zmanjševanju mojega ogljičnega odtisa, ampak tudi pozitivno vpliva na moje zdravje. K pozitivnemu vzdušju prispevajo moji sodelavci. Poleg tega, da so izjemni strokovnjaki, so resnično prijazni in dobri posamezniki, ki ustvarjajo odlično skupinsko dinamiko. Poosebljajo pa tudi prijaznost in dobroto, pri čemer mi sodelovanje in medsebojna podpora veliko pomenita.

Po mojem mnenju je ukvarjanje z zanimivim delom še en ključen dejavnik, ki prispeva k mojemu dobremu počutju na delovnem mestu. Delo na različnih nalogah in projektih na področju finančnih trgov zagotavlja, da vsak dan prinaša nove izzive ter ohranja dosledno spodbudno in privlačno delovno izkušnjo.

K prijetnemu vzdušju pri delu lahko prispeva vsakdo

Mislim, da je ustvarjanje prijetnega vzdušja na delovnem mestu skupen trud. Zato se trudim tudi sama z ustvarjanjem prijazne in podporne klime v naši ekipi ter se iskreno zanimam za druge. S kolegi se velikokrat srečamo na kavi. Na teh neformalnih druženjih se ne pogovarjamo le o temah, povezanih z delom, ampak tudi o prostem času.

Zelo cenim možnost stalnega učenja, ki nam je na voljo. Zavarovalnica Triglav zelo spodbuja osebni in poklicni razvoj. Možnost širjenja znanja in veščin je nekaj, kar me izpolnjuje, zato si prizadevam deliti svoje izkušnje in spoznanja s sodelavci. Pred kratkim sem sodelovala na konferenci, kjer sem aktivno poslušala in sodelovala v razpravah s strokovnjaki iz naše industrije, ki so se osredotočali na zanimive teme v zvezi z našim delom v Triglavu. Pridobljena spoznanja sem delila s sodelavci. Prav takšno mreženje pa nam omogoča nov pogled na ustaljene prakse, nove načine pristopanja k izzivom in prispeva k ustvarjanju novih idej ter povečanju skupnega znanja.

Triglav, delovno okolje, ki podpira razvoj novih idej

Tudi moja vloga kot upraviteljice portfelja bistveno prispeva k mojemu užitku pri delu na Zavarovalnici Triglavu. Upravljanje portfeljev vključuje dinamične naloge, kot je analiza tržnih trendov in sprejemanje strateških naložbenih odločitev. Nenehni izzivi in intelektualna stimulacija delajo moje delo resnično zanimivo. Biti v ospredju finančnih trendov – to je moja želja in profesionalna motivacija.

Prepričana sem, da je za uspeh bistveno pozitivno delovno okolje, ki podpira timsko delo, kreativnost in odprto komunikacijo. Takšno delovno okolje poleg razvoja novih idej in večje produktivnosti spodbuja tudi občutek pripadnosti in dobrega počutja med sodelavci. Cenim odprto komunikacijo, ki mi omogoča izmenjavo idej in informacij. Brez tega bi težje delovali povezano in usklajeno, prav tako ne bi sprejemali ustreznih odločitev, saj te temeljijo prav na dobri informiranosti.

Kot vsako potovanje tudi to ni brez izzivov!

Prilagajanje na novo življenje v novi državi presega poklicne spremembe. Prilagajanje na novo kulturo, komunikacijske norme ter jezikovne ovire, je lahko izziv. Triglav izstopa po svoji odprtosti, okolje je vključujoče. Podjetje je odprto za nove ideje in nove kulture.

Ko doživljam trenutke domotožja, ker sem ločena od družine in znanega okolja, si pomagam tako, da skuham kakšno švedsko jed. Za tolažbo in za spomin na dom. Eden od izzivov, s katerimi se srečujem, pa je nedvomno jezik. Razločen zvok "šč" ostaja zame velika ovira pri izgovorjavi, lokalna praksa krajšanja besed skupaj z različnimi naglasi pa mi občasno povzroča težave razumeti najpreprostejše izraze. Kljub temu, da pri delu večinoma uporabljam angleščino, čutim, da sem cenjena in da prispevam k skupnim rezultatom v inkluzivnem in gostoljubnem okolju.

Usklajevanje trajnosti in dobrega počutja: moj pristop do prostega časa po delu

Ključnega pomena je, da prepoznaš pomen prostega časa kot bistveno sestavino dela pri ohranjanju zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. In vesela sem, da je tudi Triglav naklonjen usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Kot zelo aktivna oseba svoj prosti čas namenjam športu in druženju z družino. Po službi si najraje v družbi svojega partnerja napolnim baterije z vadbo v fitnesu, igranjem tenisa ali plavanjem. Ker moja družina prihaja s Švedske in iz Francije, zelo cenim trenutke, ko se lahko povežem z njimi. Tako svoj prosti čas redno namenjam video klepetom, ki mi kljub razdalji omogočajo stik z najbližjimi.

Čas posvečam tudi jezikovnim tečajem, da se privadim in vključim v novo okolje, kjer živim. Verjamem, da mi znanje jezika ne bo le olajšalo bolj gladke komunikacije pri delu, ampak bo tudi obogatilo moje življenje s spodbujanjem povezav, razumevanja in hvaležnosti za moj novi dom.

Emma Moalic Lexmark je upravljalka premoženja v Zavarovalnici Triglav.