Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je prava boniteta

Januarja 2020 sem se po dobrih 40 letih delovne dobe redno upokojil. Na Triglavu sem delal 24 let in vesel sem, da sem bil vključen v oba kolektivna prostovoljna pokojninska zavarovanja, ki mi omogočata mirno upokojitev in celo varčevanje za varno prihodnost mojih vnukov.

V Iskri sem se zaposlil leta 1978 kot telekomunikacijski mehanik, nato pa sem čez nekaj let postal vodja planskega oddelka, kar je takrat pomenilo dobro delovno mesto. Poznal sem vse službe v podjetju in z vsemi dobro sodeloval. Ker pa je bilo to obdobje po letu 1991 in čas velike izgube trgov, sem pristal na minimalnem dohodku. Doma sem imel tri šoloobvezne otroke, zato je nato leta 1995 padla odločitev, da sem še dovolj mlad in motiviran za delo na področju zavarovalništva. Prijavil sem se za delo zavarovalnega zastopnika. Že na razgovoru za delovno mesto zastopnika sem sprejemni komisiji povedal, da ne iščem službe, ampak delo, pri katerem bom lahko uporabil vse svoje talente in imel možnost napredovanja.

"Devet let sem bil univerzalni zastopnik, 15 let pa vodja ene od prodajnih skupin na OE Kranj."

Zavarovalništvo je bil zame nov izziv, ki mi je hitro zlezel pod kožo. Vsa leta sem se lahko izobraževal in spoznaval vso širino področja. Kot večkrat nagrajeni zastopnik mi je motivacija z leti samo še naraščala.

Zavarovalnica Triglav mi je ves čas pritrjevala, da sem sprejel pravilno življenjsko odločitev, ko sem se zaposlil kot zastopnik. Izkazal se je kot dober delodajalec, saj so bile plače z vsemi dodatki vedno redne. Zaposlitev je bila varna, imel sem veliko priložnosti za izobraževanja tako na strokovnem kot na osebnostnem nivoju. Predvsem sedaj, ko sem upokojen, pa cenim dodatna sredstva, ki jih prejemam zaradi let vplačevanja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Ta so sedaj še toliko bolj dobrodošla.

Prenos znanja skozi mentorstvo

Sicer sem se rad izobraževal in nadgrajeval svoje znanje, a še rajši sem svoje znanje prenašal na sodelavce in sodelavke. Kot vodja zavarovalnih zastopnikov sem bil mentor redno zaposlenim in vsaj dvanajstim novim zastopnikom. Od mene so se učili tudi prodajnih tehnik.

Moj nasvet mladim prodajnikom je bil: »Svojim zavarovancem bodite kot osebni zdravnik, tako na področju varnosti premoženja kot takojšnje finančne varnosti in varnosti za starost. Ko zastopnika zavarovanci sprejmejo kot zdravnika za zavarovanja, pomislijo nanj takoj, ko se pri njih pojavi potreba s področja zavarovalništva. Uspeh in zadovoljstvo sta zagotovljena.«

Zaslužen pokoj in varna starost

Danes pokojnino prejemam iz vseh treh pokojninskih stebrov. Ugotavljam, da je bila moja odločitev za varčevanje v vseh treh stebrih pravilna, saj je to dodatna vrednost, ki se občutno pozna vsak mesec. Zato mladim predlagam, da čim prej pristopijo k varčevanju za varno starost. Izplačila iz vseh treh stebrov pokojnine mi zagotavljajo, da ne čutim tako imenovane pokojninske vrzeli, ki se pokaže ob upokojitvi, če bi bil upravičen samo do osnovne pokojnine.

Res je, da sedaj v tretjem življenjskem obdobju potrebujem manj denarja, saj so se moji otroci osamosvojili ter postali finančno samostojni in neodvisni. Imam pa vnuke (trenutno imam štiri), ki bodo v prihodnosti potrebovali kar občutna sredstva za pridobitev izobrazb in s tem osnovo za samostojno življenjsko pot. Ker mi izplačila iz dodatnih pokojninskih zavarovanj finančno omogočajo, že danes za njih varčujem z naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks za mlade. Za njihovo lažjo finančno pot do izobrazbe.

Kaj pomenijo 3 stebri?

1. steber – obvezno pokojninsko zavarovanje po zakonu od osebnega dohodka
2. steber – prostovoljno varčevanje za zaposlene v Zavarovalnici Triglav, ki kot dober delodajalec plačuje prispevek, s čimer povečuje vrednost in varnost zaposlenega, saj je njegov prispevek v bruto znesku in torej brez obremenitve davkov ter prispevkov,
3. steber – priporočljiv prispevek glede na finančne možnosti posameznika.

Triglav je dober delodajalec

Vedno znova ugotavljam, da je bila Zavarovalnica Triglav zelo dober delodajalec. Omogočila mi je finančno varnost v času zaposlitve in danes v pokoju, ter široko znanje upravljanja s financami, premoženjem in osebnostnimi lastnostmi. Takšnega delodajalca zlahka priporočim svojim bližnjim, prijateljem oziroma komerkoli. Sin je že osem let zastopnik. Zato še enkrat: LEPO JE BILO BITI TRIGLAVAN!

Complementary Content
${loading}