Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Več kot le finančna varnost

S Triglavom kot potencialnim delodajalcem sem se srečal že med študijem, ko sem postal njihov kadrovski štipendist. Kadrovska štipendija mi je omogočila finančno varnost in omogočila, da sem takoj po zaključenem študiju dobil pripravništvo in s tem prvo zaposlitev.

Sem Aljaž Grajš, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, vse od zaključka študija pred skoraj sedmimi leti pa tudi ponosen Triglavan. Trenutno sem zaposlen kot višji strokovni sodelavec na oddelku za pozavarovanje, kjer skupaj s sodelavci skrbimo za ustrezno urejeno pozavarovalno zaščito Zavarovalnice Triglav. V Triglavu sem kot nekdanji štipendist začel kot pripravnik le nekaj dni po opravljenem zagovoru diplome na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

"Kadrovska štipendija mi je spremenila življenje. Ne le zato, ker mi je omogočila redno zaposlitev takoj po končanem študiju, ampak tudi zato, ker mi je odprla vrata v nov, nepoznan svet (po-)zavarovalništva, v katerem se še danes vsak dan naučim nekaj novega."

Začelo se je s razpisom za štipendijo

Prvič sem se s Triglavom kot morebitnim delodajalcem srečal v tretjem letniku študija, ko sem med brskanjem po spletu in iskanjem možnosti za kadrovsko štipendijo naletel na razpis na spletni strani Zavarovalnice Triglav. Razpisovali so tudi kadrovski štipendiji za dva študenta gradbeništva višjih letnikov.

Razpis me je takoj pritegnil, a mi sprva ni bilo povsem jasno, zakaj bi zavarovalnica v svojem timu potrebovala takšen profil ljudi. Po krajšem razmisleku sem ugotovil, da lahko škodo, ki je nastala na zavarovanem objektu ustrezno oceni le nekdo, ki dobro pozna gradbene materiale in tehnologijo gradnje ter ve, kaj vse je potrebno storiti, da se poškodovani objekt vrne v prvotno stanje.

"Že ob branju razpisa za kadrovske štipendije mi je postalo jasno, da so inženirji gradbeništva pomemben del ekipe vsake zavarovalnice."

Ker sem ustrezal vsem razpisnim pogojem in se mi je zdelo delo zavarovalniškega cenilca zelo zanimivo, sem premagal strah (saj veste tistega: »Kaj in kako bo, če slučajno ne naredim letnika in bi moral zato štipendijo vračati?«) in oddal prijavo. S Triglava so me povabili na razgovor, kmalu po tem pa mi tudi sporočili, da sem izbran. Tako sem postal štipendist Zavarovalnice Triglav.

Bolje od pričakovanj

Med študijem kljub občasnemu študentskemu delu nisem razmišljal, kako bo, ko bom redno zaposlen. Takrat sem si želel predvsem nekaj dodatnih finančnih sredstev in možnost za zaposlitev po končanem študiju. Ker pa so dandanes mladim brez delovnih izkušenj zaprta marsikatera vrata, je treba priložnost za zaposlitev izkoristiti, ko se ponudi.

Glede na smer študija sem pričakoval, da bom na Triglavu delal kot škodni cenilec ali prevzemnik rizika, medtem ko na pozavarovanje, ki velja za precej specifičen del zavarovalništva, nisem pomislil niti v sanjah. Pozavarovanje je namreč zavarovanje zavarovalnic za večje škode. Pri delu v pozavarovanju moramo gledati širšo sliko, saj se tu združujejo elementi različnih služb oziroma področij zavarovalnice: od sklepanja zavarovanj, prevzema rizika in škod do analitike in upravljanja s tveganji. Delamo s številnimi tujimi partnerji in se ves čas izobražujemo, saj potrebujemo tudi specifična znanja o delovanju pozavarovalnic in pozavarovalnega trga ter pozavarovalnih pogodb. Imamo pa tudi popolnoma svoje izrazoslovje. Skratka, dolgčas mi ni.

No, sedaj že skoraj 7 let delam na različnih področjih pozavarovanja. Prve dneve na Triglavu, ko sem začel pripravništvo, sem zgolj debelo gledal dokumente, ki mi jih je pripravil moj mentor, in mrzlično guglal pomen neznanih besed v njih. A nisem odnehal in danes si ne znam predstavljati službe brez pozavarovalnih slipov, retrocesij, fakultativnih in obligatornih pogodb ...

Glavna prednost je v medsebojnem spoznavanju s podjetjem

Finančna vzpodbuda, ki jo predstavlja kadrovska štipendija, je bila zame med študijem zelo pomembna. Vendar pa se mi sedaj, ko gledam nazaj, nikakor ne zdi najpomembnejša. Bolj pomembna je možnost kasnejšega opravljanja pripravništva ter nato redne zaposlitve.

"Triglavovi štipendisti lahko utrip podjetja začutijo že pred zaključkom študija. V sklopu delovne prakse namreč spoznajo organizacijo ter potek dela na določenem področju."

A tudi začetek pripravništva je lažji, saj lahko štipendisti že med študijem opravljajo tudi delovno prakso in tako bolje spoznajo Triglav. Mislim, da je to izjemno pomemben del programa štipendiranja, saj tako »okusijo« redno zaposlitev in spoznajo svoje potencialne bodoče sodelavce in nadrejene. Prav tako pa tudi podjetje na drugi strani na ta način še bolje spozna štipendista, njegove talente in karierne želje ter ga zato po zaključku šolanja lažje in seveda hitreje uvede na predvideno delovno mesto.

Občutek varnosti in možnost napredovanja

Verjamem, da je lahko Zavarovalnica Triglav zanimiv delodajalec ne le za mlade gradbenike, temveč mlade nasploh. Prisotna je tudi v tujini in je močno vpeta v mednarodno poslovanje. Bogata tradicija v kombinaciji s finančno stabilnostjo in uspešnostjo poslovanja pa daje zaposlenim občutek varnosti. Ta je, še posebej v zadnjih nekaj letih, zelo pomemben tako tistim, ki že imajo delo, kot tudi tistim, ki zaposlitev še iščejo.

Velikost podjetja pa ima še eno pomembno prednost: večjo fleksibilnost pri izbiri delovnega mesta znotraj podjetja. Spekter različnih delovnih mest je bistveno širši kot v manjših podjetjih, večje pa so tudi možnosti za napredovanje. To je za nas, mlajšo generacijo, ki ne mara monotonosti in želi stalen napredek, zelo pomemben dejavnik pri izbiri delodajalca.

"Triglav ima vzpostavljen zelo dober sistem izobraževanj, ki omogoča zaposlenim nenehno pridobivanje novih znanj in veščin ter s tem daje možnost konstantnega osebnostnega razvoja in kariernega napredovanja."

Poleg različnih internih izobraževanj se lahko zaposleni udeležujemo tudi izobraževanj, ki jih organizirajo zunanji izvajalci. Sam sem tako na primer lani zaključil študij MBA na ekonomski fakulteti, kjer sem pridobil nova znanja s področja ekonomije in managementa, ki jih sedaj s pridom uporabljam pri svojem delu.

Mednarodna poslovna akademija Triglav

Kot pomembno prednost bi izpostavil tudi program za mlade perspektivne sodelavce Skupine Triglav, ki mladim in perspektivnim zaposlenim z dodatnimi izobraževanji in različnimi razvojnimi aktivnostmi omogoča še učinkovitejši razvoj potencialov in hitrejše napredovanje na karierni poti. V okviru teh aktivnosti sem se tako med drugim udeležil Mednarodne poslovne akademije Triglav (Triglav International Business Academy – TIBA). Tam sem skupaj s kolegi iz ostalih družb Skupine pridobil nova znanja in izkušnje ter še bolje spoznal delovanje celotne Skupine Triglav, predvsem pa navezal stike, ki so v poslovnem svetu še kako pomembni.

Program mobilnosti je prav tako ena izmed razvojnih aktivnosti, ki nam omogoča še, da za nekaj časa zamenjamo delovno okolje in opravljamo delovne naloge v eni izmed ostalih družb Skupine. A zaradi širjenja novega koronavirusa, bo zaenkrat v prilagojenem obsegu in obliki potekal v digitalni obliki. Mislim, da bo to še ena zelo zanimiva izkušnja.

"Menim, da je prav možnost stalnega izobraževanja in napredka najpomembnejša prednost Zavarovalnice Triglav kot delodajalca za mlade gradbenike in mlade nasploh. Z novimi znanji lažje sledimo razvoju na vseh področjih. Delo je tako vedno dinamično, motivirajoče in zanimivo."

Aljaž Grajš je v Zavarovalnici Triglav zaposlen kot višji strokovni sodelavec na področju pozavarovanja. Je nekdanji Triglavovov štipendist in mladi perspektivni sodelavec Skupine Triglav. V Zavarovalnici Triglav je zaposlen od leta 2013.

Complementary Content
${loading}