Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Življenjsko zavarovanje LAJF: kako smo razvili nov produkt

Več mesecev dela, veliko znanja, idej, izzivov in zanosa številnih sodelavcev je prispevalo k rojstvu novega produkta LAJF. S to našo digitalno novostjo v portfelju življenjskih zavarovanj si želimo nagovoriti mlade o pomenu življenjskega zavarovanja. Ker nikoli ne veš … S pomočjo umetne inteligence in povsem človeškega uvida mladi publiki LAJF predstavljamo na svež in presenetljiv način. O tem, kako smo do produkta prišli in kako smo ga razvijali, vam zaupam v nadaljevanju.

Razvoj produkta LAJF

Razvoj produkta se običajno začne z željo in potrebo, da stranki ponudimo nekaj novega. Nato sledijo številni koraki, od analize konkurence, popisa predlogov do posvetovanja s sodelavci, veliko je možganskih neviht (brainstorminga) ter iskanja idej. Ključno pri vsaki prenovi produkta ali vpeljavi novega je, da se poskušamo postaviti v vlogo stranke. Razmišljamo o tem, kako čim bolj izboljšati ali ustvariti produkt, da bo najbolj optimalen za stranko. Tako cenovno kot vsebinsko. Na tej podlagi pripravimo osnoven koncept, ki predstavlja izhodišče za začetek razvojnih aktivnosti.

Tako je bilo tudi pri snovanju LAJF-a. Prva misel je bila, da naredimo digitalni produkt za ciljno skupino, ki jo v okviru življenjskih zavarovanj težko dosežemo. To so mladi. Kako jim približati življenjska zavarovanja, jim razložiti, zakaj jih potrebujejo in zakaj je treba o njih razmišljati že zgodaj? Predvsem pa smo si želeli s tem produktom obdržati mlade, ki jih starši najprej zavarujejo z nezgodnim zavarovanjem za otroke in mladino. Ko dosežejo 26. let ali se osamosvojijo, jim želimo ponuditi možnost, da se zavarujejo sami in prevzamejo odgovornost zase na svoja ramena. Ne želimo jih namreč izgubiti. Pomembno se nam zdi, da vzpostavljen odnos ter zaupanje med nami gradimo naprej.

Ker v procesu razvoja nismo začeli na slepo, smo mladino najprej povabili k sodelovanju. V fokusne skupine smo povabili čim bolj raznoliko populacijo. Zanimale so nas njene vrednote, njen življenjski slog, cilji, finančna varnost, njihova percepcija in poznavanje zavarovanj. Od njih smo želeli izvedeti mnenje o našem konceptu produkta. Na podlagi odgovorov udeležencev fokusnih skupin, njihovih pomislekov in predlogov, smo osnovni koncept zavarovanja dopolnili. S tem se »ta pravi« razvoj produkta šele začne.

Kako pristopiti do mladih?

Kako pritegniti pozornost, kako se približati mladim? Vedeli smo, da je razmišljanje o temi, kot je varnost, ki se ji mladi najraje izognejo ali jo preložijo na kasneje, precej zapletena. Začeli smo z iskanjem imena, ki bi bil mladim blizu, ki bi jih nagovoril. Čeprav smo interno zavarovanje sprva poimenovali 'Trojka' (sklepa se namreč za 3 leta, nudi 3 kritja, na voljo je v 3 paketih), smo se kasneje skupaj z agencijo odločili za poimenovanje LAJF. Ko smo izbrali ime našega novorojenca, je sledila priprava kreativne strategije, ki mlade na inovativen način spodbuja, da začnejo razmišljati o svoji prihodnosti že sedaj. Ko so še mladi. Poleg tega smo predvideli še 3D virtualno asistentko AI Trio, ki bo mladim olajšala pridobivanje podatkov o zavarovanju LAJF.

Zavarovanje po meri mladih

Naš prvoten cilj, ki smo ga zasledovali, je bil, da mlade opolnomočimo z znanjem na področju življenjskih zavarovanj. Na preprost, poljuden način jim želimo približati življenjska zavarovanja, jim pojasniti, zakaj jih potrebujejo, zakaj o njih razmišljati že v mladih letih in kaj pravzaprav "imajo od tega".

S sodelavci smo iskali nekaj, kar bo narejeno po njihovi meri. Zadali smo si izziv, da se s tem spoprimemo in da se v njem preizkusimo. Zanimalo nas je, kaj in v kakšni obliki lahko mladim ponudimo v sklopu digitalnih življenjskih zavarovanj. Z idejo o razvoju smo začeli maja 2023, v krogu ustvarjalnih ter v digitalni svet usmerjenih sodelavcev. Dobrega pol leta kasneje je naš produkt zaživel. V obsežnem projektu nas je sodelovalo veliko notranjih in zunanjih strokovnjakov. Prav zato sem hvaležna, da sem bila del te zgodbe, v kateri so vsi udeleženi ključno prispevali v procesu razvoja in pri tem, da je LAJF zaživel. Kampanjo, s katero nagovarjamo mlade, smo oblikovali s pomočjo umetne inteligence. Oglasi prikazujejo podobe mladostnikov in njihovih postaranih verzij. Tako krepimo sporočilo, da odgovornost za LAJF ni nekaj, kar bi prestavljali na prihodnost. Kreativno nas je pri tem podprla marketinška agencija.

Kaj je nezgodno in življenjsko zavarovanje mladih LAJF?

Z LAJF-om želimo nagovoriti mlade med polnoletnostjo in 35. letom. Zavarovanje jim omogoča zaščito pred nepredvidenimi dogodki in finančnimi tveganji, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Težnja, ki smo jo zasledovali, je bila ustvariti enostaven produkt, ki bo razumljiv. Posebno pozornost smo namenili želji, da bo postopek sklepanja prilagojen na način, da vsak (nerazumljiv) zavarovalniški izraz povemo na enostaven način. Razlage smo podkrepili s pomočjo vprašanj in odgovorov, ki se nahajajo v postopku sklepanja.

Namen je bil ustvariti produkt, ki ga bo stranka lahko sklenila kjerkoli in kadarkoli ter prejela ustrezno življenjsko zaščito v najkrajšem možnem času. To nam je uspelo. No, tudi ceni smo posvetili posebno pozornost, saj vemo, da človek največ rabi, ko je mlad. Uspelo nam je, da smo pristali na mesečnem strošku, ki je lahko nižji od dveh kav ali mesečne naročnine na pretočne vsebine.

Ne skrivam veselja, da nam je uspelo

Naš primarni cilj je bil mladim razložiti, zakaj je potrebno o življenjskem zavarovanju razmišljati že zgodaj. Zadovoljna sem, da sem se skozi ta projekt ogromno naučila. Bil je obsežen, zahteval je dober plan razdelitve dela, redne kontrolne točke, predvsem pa vodenje in ureditev vsega potrebnega, da se od začetne točke pomikamo proti cilju. Vesela sem, da sem obkrožena z dobro ekipo, predvsem pa, da delam v okolju, ki spodbuja kreativnost. Delo v Zavarovalnici Triglav mi pomeni priložnost in izziv. Priložnost, ker skozi delo spoznavam tudi sama sebe.

Srečali smo se z veliko izzivi, kdaj tudi težkimi dnevi in nesporazumi, vendar smo v ekipi zelo hitro ugotovili, da lahko zmoremo le skupaj in da je to edini recept, ki ga potrebujemo. Komunikacija med nami je bila zelo odprta, izmenjava idej, informacij ter dilem pa je bila bistvena.

Imamo moderna znanja, vendar je ključno, da se naš proces učenja nikoli ne neha. Triglav veliko da na razvoj, predvsem pa se kot podjetje zaveda, da so moderna znanja, ugled in priložnosti ključni za uspeh. Menim, da bi vsak mlad človek našel svojo priložnost v Triglavu. Konkretno, delo v razvoju kot tudi v drugih oddelkih je precej dinamično in zelo zanimivo. Delovno okolje spodbuja kreativnost, ustvarjalnost, prav tako pa občutimo zadoščenje potem, ko gre predlagana ideja v realizacijo. Spomnim se svojih začetkov, ko sem se po končani fakulteti zaposlila na Triglavu z zelo malo zavarovalniškega znanja. Nisem si predstavljala, da je zavarovalništvo tako zanimiva panoga. Čeprav je navzven zelo rigidna in konservativna, vseeno dopušča veliko kreative in ustvarjalnosti.

Nika Maras je strokovna vodja v Službi za produktni in aktuarski razvoj osebnih zavarovanj.