si en
si en
Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Z novimi pripomočki za boljši jutri otrok s posebnimi potrebami in slabovidnih

Triglav v okviru novoletne akcije pomaga društvu Vesele nogice in Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Celje

Več kot 110 otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, ki so vključeni v Društvo Vesele Nogice, vsak dan znova dokazuje, da ovire obstajajo le v naših glavah. Navkljub drugačnosti in težavam, s katerimi so soočeni, se namreč s posebnim veseljem in energijo vključujejo v široko paleto aktivnosti, ki jih ob normalnih razmerah omogočajo v društvu s sedežem v Laškem. V želji zagotoviti še kakovostnejšo obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in terapije, ki preprečujejo kasnejše zaplete, so društvo v sklopu letošnje novoletne akcije Za boljši jutri podprli v celjski območni enoti Zavarovalnice Triglav. V slednji pod okriljem akcije pomagajo tudi Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Celje pri nakupu defibrilatorja.

V društvu Vesele nogice se že deveto leto uspešno borijo za boljšo prihodnost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ti so vključeni v različne oblike terapij, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti in diplomirani logopedi. Ob pomoči največje slovenske zavarovalnice so kupili nove pripomočke za izboljšanje kakovosti življenja in preprečevanja nadaljnjih poškodb oseb s cerebralno paralizo.

»Našim uporabnikom bodo tako na voljo bolj kakovostne dodatne storitve, česar jim do doslej, zaradi pomanjkanja opreme, nismo mogli omogočiti. Redne in z ustreznimi pripomočki nudene celostne obravnave, namreč otrokom in mladostnikom omogočajo napredek in izboljšajo kakovost njihovega življenja,« pomen Veselih nogic opiše predsednica društva Spomenka Valušnik.

Pomen celostne obravnave otrok
Pri tem igrajo ključno vlogo pripomočki za zdravstveno nego in rehabilitacijo, ki pomembno dopolnjujejo osnovno opremo društva in omogočajo kakovostnejše prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

V Triglavu želijo tako društvu Vesele nogice pomagati pri zagotavljanju najboljše oskrbe otrok in mladostnikov, pa tudi pri njihovem celostnem osebnostnem napredovanju. »Otroci in mladostniki, ki jih združuje in povezuje društvo Vesele nogice, s svojim pogumom, optimizmom in vztrajnostjo ob pomoči prizadevnih članov društva dokazujejo, da je ravno drugačnost tista, ki bogati našo družbo. Hkrati pa nas tudi opominjajo, kako pomembno in dragoceno je zdravje,« je povedala Alenka Novak, direktorica Območne enote Celje Zavarovalnice Triglav.

Vsaka sekunda šteje
V največji slovenski zavarovalnici skozi novoletno preventivno akcijo že tradicionalno pomagajo tudi lokalnim skupnostim po Sloveniji v želji za povečanjem možnosti preživetja ob zastoju srca. Defibrilatorja so tako razveselili v Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Celje, kjer so ga namestili na zunanjo steno pred vhodom na sedežu društva v Škofji vasi.

»Veliko naših članov ima pridružene motnje, druge bolezni ali pa so v tretjem življenjskem obdobju in je zato potrebna še večja skrbnost pri izvajanju aktivnosti v društvu. Zagotoviti moramo ustrezne pogoje, prostore, ter se ustrezno opremiti z elementi prve pomoči. Defibrilator je eden izmed teh nujno potrebnih elementov,« je povedal predsednik celjskega medobčinskega društva Edvard Vodeb.

Ni pa to edini pripomoček, s katerim bodo pripomogli h kvalitetnejšemu življenju njihovih uporabnikov. Na Društvu bodo namreč stene opremili z zaščitnimi letvami (taktilnimi pripomočki), ki bodo obvarovale slepe in slabovidne osebe pred morebitnimi poškodbami.

Sedmo leto akcije Za boljši jutri in več kot 180 projektov
Novoletna preventivna akcija Za boljši jutri pod okriljem Triglava poteka že sedmo leto zapored. V zadnjih šestih letih je Zavarovalnica Triglav skozi akcijo podprla skoraj 160 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še 23. Skupaj torej več kot 180. V preteklih letih je sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnega aparata, EKG-aparata in ostalih življenjsko pomembnih medicinskih pripomočkov ter podprla številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti ter pomagala številnim gasilskim društvom po državi. Mnoge od njih tudi na Celjskem in na Kozjanskem.


 
Complementary Content
${loading}