Tečaj delnice (Xetra)
Sporočila za javnost

Dodatno pojasnilo glede dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj Skupine Triglav

Zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot del slovenskega javnega zdravstvenega sistema (med njimi je tudi Skupina Triglav), so z novelo uredbe Vlade Republike Slovenije dobile možnost za morebitno povrnitev določenega nadomestila zaradi aprila letos uvedene regulacije cene tega zavarovanja. Skupina jo bo preučila in presodila, pri tem pa bo kot vedno delovala v interesu svojih zavarovancev, delničarjev družbe in ostalih deležnikov.

Aprila letos je bila sprejeta Uredba Vlade Republike Slovenije, ki je zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (med njimi je tudi Skupina Triglav), zavezala, da ga izvajajo do konca leta 2023, ob tem pa določila najvišjo dovoljeno ceno tega zavarovanja. Navedeno je negativno vplivalo na poslovanje Skupine Triglav in Skupina je že ob polletju delničarjem izdala opozorilo o nedoseganju svojega načrtovanega letnega poslovnega izida.

V petek, 22. 12. 2023 popoldne, je bila objavljena novela omenjene vladne uredbe, ki opredeljuje možnost za povrnitev določenega nadomestila zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Navaja morebitno izplačilo razlike med višino stroškov, ki so jih zavarovalnice plačale izvajalcem zdravstvenih storitev, in vrednostjo prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer za obdobje od napovedi zavarovalnice o dvigu premije do 31. 12. 2023.

Zavarovalnica lahko vloži zahtevek za izplačilo razlike v štirih mesecih od uveljavitve novele uredbe, ki mora biti potrjen s strani pooblaščenega revizorja. Zahtevek bo preverilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Agencijo za zavarovalni nadzor. V primeru, da zavarovalnica vloži zahtevek in prejme izplačilo po noveli uredbe, se odpoveduje uveljavljanju pravnih sredstev zoper Republiko Slovenijo zaradi povračil morebitne druge škode, nastale iz naslova določitve najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po uredbi.

Skupina Triglav bo preučila in presodila omenjene pravne podlage, pri svojih aktivnostih pa bo kot vedno delovala v interesu zavarovancev, delničarjev in ostalih deležnikov. Z letom 2024 ne bo več izvajala dosedanjega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še naprej pa bo skladno s strategijo razvijala in ponujala komercialna dodatna zdravstvena zavarovanja na trgih Adria.


 
Complementary Content
${loading}