Skupina Triglav

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi.

Poslujemo na sedmih trgih v šestih državah, kjer delujejo članice Skupine, ter v širšem mednarodnem okolju prek partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje.


Strategija
Skupine Triglav

Več

Skupina Triglav
v številkah

Več

Družbe po trgih

Več

Strategija
Skupine Triglav

Več

Skupina Triglav
v številkah

Več

Družbe po trgih

Več

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani je obvladujoča družba Skupine Triglav.

Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 120 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Več informacij
 

Upravljanje Skupine

Upravljanje tveganj

V Skupini Triglav upravljanje tveganj razumemo kot proces, s katerim spodbujamo premišljeno in odgovorno izpostavljanje poslovnim tveganjem. Aktivnosti za obvladovanje tveganj nam omogočajo, da lahko sprejemamo kakovostne poslovne odločitve in dosegamo boljše poslovne rezultate.
Več o upravljanju tveganj
 
 

Nagrade in priznanja

30. 12. 2022
Nagradi s strani časnika Finance

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2021 je s strani časnika Finance prejelo dve nagradi, in sicer za najboljše letno poročilo v trajnostnem razvoju in najboljše letno poročilo v komuniciranju.

30. 12. 2022
IADA

Zlata priznanja za Letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2021 na mednarodnem natečaju IADA za celostno komunikacijsko rešitev, kakovost vizualnega podajanja informacij v digitalni izdaji omenjenega poročila ter uporabo fotografije in videa.

30. 12. 2022
Arc Awards

Zlata priznanja za Letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2021 s strani Arc Awards za celostno komunikacijsko rešitev, kakovost vizualnega podajanja informacij v digitalni izdaji ter uporabo fotografije in videa. Poleg tega je omenjeno poročilo prejelo še nagrado najboljšo rešitev v regiji Vzhodna Evropa.

30. 12. 2022
Nagradi Zlato pero

Nagradi Zlato pero s strani Mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev (IABC) za Letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2020 za odličnost v strateškem komuniciranju in za celovit spletni nastop z učinkovito in domiselno uporabo spletnih orodij.

 

Zgodovina

V Skupini Triglav črpamo inspiracijo iz več kot 120-letne zgodovine zavarovalništva.
Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica
Triglav, d.d., je bila ustanovljena leta 1900.
Več informacij