Tečaj delnice (Xetra)
SKLADNOST POSLOVANJA

Prijava suma notranjih prevar in kršitev Kodeksa Skupine Triglav

Skupina Triglav je sprejela ničelno toleranco do prevar in zavezo k spoštovanju etičnih načel pri poslovanju ter politiko zaščite dobrovernih prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanju anonimnosti.

Če zaznate sum notranje prevare in kršitev Kodeksa Skupine Triglav nas o tem obvestite preko varnega kanala za sporočanje nepravilnosti.

Prijava kršitev

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli Skupine Triglav ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo zavarovalnici, njenim zaposlenim ali drugim osebam, npr. sume notranjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel Skupine Triglav. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

Sum notranje prevare ali kršitev Kodeksa Skupine Triglav lahko sicer sporočite tudi:

  • na elektronski naslov: skladnost@triglav.si;
  • neposredno zaposlenim v Službi za skladnost poslovanja po telefonu, elektronski pošti ali osebno v naših delovnih prostorih;
  • po pošti na sedež zavarovalnice (Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za SKLADNOST POSLOVANJA – ne odpiraj!«).

Skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev imate tudi možnost zunanje prijave, kadar notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati ali pa menite, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: KPK – informacije o zunanji prijavi.