Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupino Triglav na 31.3.2022 sestavlja 46 družb, in sicer poleg matične družbe še 29 odvisnih, 6 pridruženih družb in 10 družb v skupnem podvigu. Z več kot 120-letno tradicijo je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več informacij
 

Struktura zaposlenih po trgih na dan 31. 3. 2022

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje prek 5.270 delavcev.

Celotni prihodki

Celotne prihodke sestavljajo obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija, drugi zavarovalni prihodki in drugi prihodki. V prvem četrtletju leta 2022 so dosegli 442,9 milijona evrov in so bili 12 odstotkov višji kot leto prej.

Zavarovanja

Sestava konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V prvem četrtletju leta 2022 smo zbrali 407,1 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije, kar je 10 odstotkov več kot leto prej.

 

Delnice

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., so od 5. 12. 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved