Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupino Triglav na dan 31. 12. 2023 sestavlja 54 družb, in sicer poleg matične družbe še 30 odvisnih, 13 pridruženih družb in 10 družb v skupnem podvigu. Z več kot 120-letno tradicijo je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več informacij
 

Struktura zaposlenih po trgih na dan 31. 12. 2023

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje prek 5.300 delavcev.

Celotni prihodki

Celotne prihodke sestavljajo prihodki od zavarovalnih storitev, prihodki od upravljanja premoženja in drugi prihodki. V letu 2023 so dosegli 1.425,2 milijona evrov in so bili 11 odstotkov višji kot leto prej.

Zavarovanja

Sestava konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V letu 2023 smo zbrali 1.653,7 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije, kar je 12 odstotkov več kot leto prej.

 

Delnica

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnica Zavarovalnice Triglav, d.d., je od 5. 12. 2011 uvrščena v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved