Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

NASLOV KONTAKT

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Telefon: 01 300 73 00 080 10 19

Faks: 01 300 73 50

Naslov e-pošte: info@triglavskladi.si

Spletni naslov:
https://www.triglavskladi.si/

Delež v kapitalu: 100 %

Delež glasovalnih pravic: 100 %

PREDSEDNIK UPRAVE NADZORNI SVET

Benjamin Jošar

Jaka Kirn

Nataša Veselinovič

Barbara Gorjup

Marica Makoter

Miran Kraševec

Blaž Jakič

DEJAVNOST
Upravljanje vzajemnih skladov