Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

NASLOV KONTAKT

Triglav, pokojninska družba, d.d.

Dunajska 22,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Telefon: 01 470 08 40 ali 080 80 87

Faks: 01 470 08 53

Naslov e-pošte: info@triglavpokojnine.si

Spletni naslov:
https://www.triglavpokojnine.si

Delež v kapitalu: 100 %

Delež glasovalnih pravic: 100 %

PREDSEDNIK UPRAVE NADZORNI SVET

Aljoša Uršič

Barbara Smolnikar

Nataša Veselinovič

Miran Kalčič

Miha Grilec

Vesna Vodopivec

Blaž Kmetec

Tomaž Jontes

Borut Simonič

DEJAVNOST
Dejavnost pokojninskih skladov