Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

NASLOV KONTAKT

Triglav INT, holdinška družba, d.o.o.

Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Telefon: 01 430 95 34

Naslov e-pošte: triglavint@triglav-int.si

Spletni naslov:
https://www.triglav-int.si

Delež v kapitalu: 100 %

Delež glasovalnih pravic: 100 %

DIREKTOR NADZORNI SVET

Tedo Djekanović

Uroš Ivanc

Saša Kovačić

Nataša Veselinović

DEJAVNOST
Holdinška dejavnost