Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

NASLOV KONTAKT

Triglav Osiguranje, a.d.o.

Milutina Milankovića 7a,
11070 Novi Beograd,
Republika Srbija

Telefon: +381 11 330 51 00

Faks: +381 11 312 24 20

Naslov e-pošte: office@triglav.rs

Spletni naslov:
https://www.triglav.rs

Delež v kapitalu: 100 %

Delež glasovalnih pravic: 100 %

PREDSEDNIK IZVRŠNEGA ODBORA NADZORNI ODBOR

Dragan Marković

Tedo Djekanović

Milan Tomaževič

Vuk Sušić

Gorazd Jenko

Fejsal Hrustanović

DEJAVNOST
Zavarovanje