Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

NASLOV KONTAKT

Triglav osiguranje, d.d.

Dolina 8,
71000 Sarajevo,
Bosna in Hercegovina

Telefon: +387 33 252 110

Faks: +387 33 252 179

Naslov e-pošte: info@triglav.ba

Spletni naslov:
https://www.triglav.ba

Delež v kapitalu: 97,78 %

Delež glasovalnih pravic: 98,87 %

PREDSEDNIK UPRAVE NADZORNI ODBOR

Edib Galijatović

Tedo Djekanović

Janko Šemrov

Gorazd Jamnik

Aleš Levstek

Ivica Vulić

DEJAVNOST
Zavarovanje