Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

NASLOV KONTAKT

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Pristaniška ulica 10,
6000 Koper,
Slovenija

Telefon: 05 662 20 00

Faks: 05 662 20 02

Naslov e-pošte: info@triglavzdravje.si

Spletni naslov:
https://www.triglavzdravje.si/

Delež v kapitalu: 100 %

Delež glasovalnih pravic: 100 %

PREDSEDNIK UPRAVE NADZORNI SVET

Meta Berk Skok

Uroš Ivanc

Nataša Veselinovič

Tomaž Krevatin (D)

DEJAVNOST
Zavarovanje