Tečaj delnice (Xetra)
Družbe Skupine Triglav

Predstavitev družbe

Naslov Kontakt

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Miklošičeva cesta 19,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Telefon: 080 555 555

Faks: 01 432 63 02

Naslov e-pošte: info@triglav.si

Spletni naslov:
https://www.triglav.si/, https://www.triglav.eu/

Davčna številka: 80040306

Matična številka: 5063345

LEI koda: 549300KGI78MKHO38N42

Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR

Število delnic: 22.735.148

PREDSEDNIK UPRAVE PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA

Andrej Slapar

Andrej Andoljšek

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER DEJAVNOSTI ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti DEJAVNOSTI SKUPINE TRIGLAV

Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/10687/00

Dejavnost življenjskega zavarovanja

Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega

Dejavnost pozavarovanj

Dejavnost pokojninskih skladov

Dejavnost zavarovalniških agentov

Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Zavarovanje in pozavarovanje

Upravljanje investicijskih skladov in finančnega premoženja