SPONZORSTVO IN DONATORSTVA

Vloga za donatorstvo

Kandidati za oddajo donatorske vloge izpolnijo standardiziran elektronski obrazec.

1. PODATKI O VLAGATELJU
1.1. Uradni naziv vlagatelja *
1.2. Naslov *
1.3. Kraj *
1.4. Davčni zavezanec *:
da
ne
Davčna številka *
1.5. Številka transakcijskega računa *
SI56
1.6. Zakoniti zastopnik *

Kontaktni podatki

1.7. Kontaktna oseba *
1.8. Telefon *
1.9. E-pošta *
1.10. Spletna stran:
1.11. Ime projekta *:

Finančno vrednotenje projekta

1.12. Celotna vrednost projekta
€ (celo število brez pik in vejic)
1.13. Višine pričakovanih sredstev od Zavarovalnice Triglav, d.d. (vključno z DDV) *
€ (celo število brez pik in vejic)
2. OPIS PROJEKTA
2.1. Primarna dejavnost vlagatelja
2.2. Lokacija dogodka oz. sedež dejavnosti v Sloveniji - območna enota *
2.3. Okolje in nivo delovanja *
2.4. Skupno število dogodkov v enem letu *
2.5. Časovna opredelitev *
2.6. Krajevna opredelitev *
2.7. Opis dejavnosti / projekta
OPOZORILO: Za uspešno dodajanje priponk vaši vlogi potrebujete nameščen predvajalnik Adobe Flash Player v vašem brskalniku.
Kliknite tu za brezplačen prenos predvajalnika.
2.8. Priponke
Velikost posamezne priponke je omejeno na njaveč 5 mb. Pripnete lahko pdf, odt, doc in docx datoteke.
3. ODDAJ VLOGO
3.1. Vlogo oddal
Zavestno neresnično navajanje podatkov lahko pomeni kaznivo dejanje goljufije po 1. odstavku 211. člena Kazenskega zakonika.