Tečaj delnice (Xetra)
SPONZORSTVO IN DONATORSTVA

Vloga za sponzorstvo

Kandidati za oddajo sponzorske vloge izpolnijo standardiziran elektronski obrazec. Vsebina ali kompleksnost posamezne vloge za sponzorstvo je prilagojena višini zaprošenih sredstev oziroma obsegu sponzorskega projekta.