Aktualno

Finančni koledar za leto 2021

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Finančni koledar za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav objavlja Finančni koledar za leto 2021, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije bodo od 19. 11. 2020 dalje objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, ter tam dostopne še najmanj pet let.