Aktualno

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je podana v pripetem dokumentu, je sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31. 3. 2021  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.