Aktualno

Finančni koledar za leto 2022

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Finančni koledar za leto 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav objavlja Finančni koledar za leto 2022, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije bodo od 18. 11. 2021 dalje objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, ter tam dostopne še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Datum: 18.11.2021