Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Obvestilo o poslih predsednika Uprave z delnico ZVTG

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih predsednika Uprave z delnico ZVTG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 19. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da je Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., dne 13.12. 2021 in 15. 12. 2021 kupil delnice družbe v skupni količini 300 lotov po povprečni tehtani ceni 36,10 evra in v skupni vrednosti 10.830 evrov. Naveden nakup navadnih delnic zavarovalnice z oznako ZVTG in ISIN kodo SI0021111651, LEI koda izdajatelja je 549300KGI78MKHO38N42, je bil izveden na Ljubljanski borzi.

Po opravljeni transakciji ima Andrej Slapar v lasti 900 delnic z oznako ZVTG.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 16. 12. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.