Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav že vrsto let spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic na skupščinah. Pravico do glasovanja lahko delničarji uveljavljajo tudi brez osebne udeležbe, in sicer z določitvijo izbranega pooblaščenca v okviru organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko za glasovanje na skupščini zavarovalnice, ki bo 24. 5. 2022, pooblastijo enega od sledečih pooblaščencev:

  • Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Uroša Ivanca, člana uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Tadeja Čorolija, člana uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Petra Celarja, upokojenca, člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnika delavcev,
  • Milana Tomaževiča, upokojenca, nekdanjega člana uprave in nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

Predvidoma od ponedeljka, 9. 5. 2022, bodo delničarji na svoj naslov prejeli individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje brez osebne udeležbe. Podpisano in izpolnjeno prijavo je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 20. 5. 2022.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9. 5. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.