Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Obvestilo o poslih z delnico ZVTG

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih z delnico ZVTG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 19. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Obveščamo, da je družba INVESTSEM d.o.o., Ljubljana, ki je tesno povezana oseba z Jankom Šemrovom, izvršnim direktorjem za trženje v Zavarovalnici Triglav, d.d., dne 20. 5. 2022 kupila 24.500 lotov ZVTG po povprečni tehtani ceni 40,50 evra in v skupni vrednosti 992.130 evrov.

Naveden nakup navadnih delnic zavarovalnice z oznako ZVTG in ISIN kodo SI0021111651, LEI koda izdajatelja je 549300KGI78MKHO38N42, je bil izveden na Ljubljanski borzi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 23. 5. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.