Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

AM Best potrdil bonitetno oceno "A" s stabilno srednjeročno napovedjo

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a« (odlično). Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, ki je odraz pričakovanj agencije, da Triglav srednjeročno dosega dobre poslovne rezultate in ohranja zelo trden finančni položaj ter vodilno tržno vlogo v Sloveniji in širši regiji.

Bonitetna agencija AM Best je vse posamezne elemente skupne bonitetne ocene ocenila enako visoko kot leto prej in jih tudi vsebinsko podobno utemeljila.

Finančni položaj Triglava ocenjuje kot zelo trden, poslovanje kot dobro, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, vpliv večinskega lastništva države kot nevtralen ter upravljanje tveganj kot ustrezno glede na obseg poslovanja ter izbrani profil tveganj Skupine Triglav. Pri potrditvi visoke bonitetne ocene Pozavarovalnice Triglav Re je bonitetna agencija poudarila njen strateški pomen za Skupino Triglav in navedla, da je vanjo dobro integrirana.

Ocena zelo trdnega finančnega položaja temelji na tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najvišji ravni. Agencija navaja, da Skupina Triglav preudarno upravlja rezervacije in ima dobro finančno prožnost z dostopom do delniških in obvezniških trgov. Poleg tega poudarja, da Triglav v portfelju življenjskih zavarovanj v zadnjih letih konstantno zmanjšuje izpostavljenost produktom z zajamčenim donosom.

Agencija še meni, da Skupina Triglav pri poslovanju učinkovito izkorišča prednosti ekonomije obsega, ki izhajajo iz njenega vodilnega položaja v regiji in Sloveniji. Navaja, da skozi leta dosega dobre poslovne rezultate, ki izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega rezultata premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in ustreznih naložbenih donosov tega segmenta. Ob tem tudi na drugih trgih povečuje obseg in izboljšuje poslovanje, kar dosega tudi z uporabo dodatnih prodajnih kanalov. Agencija ocenjuje, da je ponudba Skupine Triglav dobro razčlenjena tako s produktno-storitvenega kot geografskega vidika.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 29. 9. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.