Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Odstop dveh članov nadzornega sveta

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Odstop dveh članov nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., Branko Bračko in Peter Kavčič sta 9. 12. 2022 obvestila družbo o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta družbe. Z namenom zagotovitve ustrezne izvedbe nominacijskih postopkov podajata nepreklicno odstopno izjavo z dnem, ko bo nadzorni svet družbe potrdil letno poročilo Skupine Triglav za leto 2022, oziroma najkasneje z dnem 31. 3. 2023. Učinkovanje njunega odstopa in prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe nastopi z dnem zasedanja redne letne skupščine delničarjev družbe (ki bo skladno s finančnim koledarjem družbe za 2023 predvidoma 6. 6. 2023), vendar najkasneje s 30. 6. 2023.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9. 12. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.