Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Blaž Jakič nastopil funkcijo člana Uprave

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Blaž Jakič nastopil funkcijo člana Uprave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., obvešča, da je Blaž Jakič z dnem 2. 3. 2023 nastopil funkcijo člana Uprave v Zavarovalnici Triglav, d.d. za mandatno obdobje petih let.

Nadzorni svet je dne 17. 10. 2022 sprejel sklep o njegovem imenovanju za člana Uprave zavarovalnice, dne 2. 3. 2023 pa je prejel odločbo Agencije za zavarovalni nadzor, s katero mu je bilo dano dovoljenje za opravljanje te funkcije v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2. 3. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.