Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Spremembe in dopolnitve Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja Sistem in politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih sprejela Uprava in Nadzorni svet. Dokument je objavljen tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31. 8. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.