Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Odločba AZN o predstavniku delavcev v Nadzornem svetu zavarovalnice

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Odločba AZN o predstavniku delavcev v Nadzornem svetu zavarovalnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 17. 1. 2024 je bila Zavarovalnica Triglav obveščena, da je Senat Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) dne 10. 1. 2024  po uradni dolžnosti izdal odločbo, s katero Vinku Letnarju, ki je v sodni register vpisan kot član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, prepoveduje opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta zavarovalnice zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev. Odločba AZN je dokončna in izvršljiva ter potrjuje dosedanje stališče Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav o nezakonitosti njegovega imenovanja s strani Sveta delavcev zavarovalnice.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 1. 2024 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.