Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Pripojitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice k matični družbi Skupine Triglav

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Pripojitev Triglav, Zdravstvene zavarovalnice k matični družbi Skupine Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav obvešča o postopku pripojitve družbe Triglav, Zdravstvene zavarovalnice k Zavarovalnici Triglav, matični družbi Skupine Triglav. Pripojitev prinaša poenostavljeno in optimizirano poslovanje Skupine Triglav v segmentu Zdravje na slovenskem trgu po prenehanju izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Strateške ambicije Skupine Triglav v segmentu Zdravje se ne spreminjajo. Zdravstvena zavarovanja in povezane storitve ostajajo eden njenih ključnih razvojnih segmentov, ki skupaj z drugimi omogoča eno dolgoročnih konkurenčnih prednosti Skupine Triglav, tj. celovito obravnavo strank na njihovi vseživljenjski poti. Skupina jo zagotavlja s ponudbo vseh vrst zavarovanj na vseh svojih ključnih trgih in njihovo nadgradnjo z asistenčnimi storitvami.

Zavarovalnica Triglav je imetnica vseh delnic družbe Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, zato se njen osnovni kapital z izvedbo pripojitve ne bo spremenil. Postopek se vodi po poenostavljenem postopku skladno s 599. členom ZGD-1. Dne 24. 4. 2024 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena Pogodba o pripojitvi, sklenjena med Zavarovalnico Triglav in Triglav, Zdravstveno zavarovalnico. Celotno besedilo o predložitvi pogodbe registrskemu organu, vključno z obvestilom delničarjem Zavarovalnice Triglav, je na voljo v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 24. 4. 2024  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.