Tečaj delnice (Xetra)
Aktualno

Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav v okviru procesa upravljanja s kapitalom Skupine Triglav izvaja aktivnosti za morebitno izdajo nove podrejene obveznice kot dodatnega kapitala (razred 2), ki bi jo ponudila dobro poučenim vlagateljem. Zavarovalnica bo odločitev o morebitni izdaji sprejela po preveritvi tržnih pogojev.

Izdaja obveznic je del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav, s katerimi zavarovalnica zagotavlja njegovo optimalno kapitalsko strukturo in stroškovno učinkovitost ter tudi omogoča ustrezne podlage za izvajanje aktivnosti rasti in razvoja. Skupina Triglav je nizko zadolžena v obliki izdanega dolga,  saj ima zavarovalnica trenutno izdano eno podrejeno obveznico. Skladno z zakonodajo se ta uvršča med dodatni kapital (razred 2) in predstavlja 5-odstotni delež lastnih sredstev Skupine, ki so primerna za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala.  

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznice v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti zavarovalnice za izvedbo izdaje obveznice.

Informacija je objavljena na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 2. 7. 2024 dalje in bo tam dostopna še najmanj pet let.