Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

V devetih mesecih leta 2021 je Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 1,5-odstotne točke na 38,5 odstotka.


Tržni deleži Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 46,3 odstotka (povečanje za 2,4-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 30,9 odstotka (povečanje za 0,9 odstotne točke) in
  • zdravstvena zavarovanja: 30,3 odstotka (povečanje za 0,1 odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je z 30,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (28,4 odstotka v enakem obdobju lani).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je tržni delež povečala za 0,1 odstotne točke na 30,1 odstotka.

Triglav, pokojninska družba - je dosegla 20,0 odstotni tržni delež med izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj (izračun na podlagi ocene podatkov družbe). 

Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v devetih mesecih leta 2021

Vir: Slovensko zavarovalno združenje