Tečaj delnice (Xetra)
Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

V prvem četrtletju leta 2022 je Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 0,6-odstotne točke na 39,4 odstotka.


Gibanje tržnih deležev Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 46,7 odstotka (povečanje za 0,3-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 31,8 odstotka (povečanje za 0,8 odstotne točke),
  • zdravstvena zavarovanja: 30,1 odstotka (povečanje za 0,1 odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je z 31,7-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (30,9 odstotka v enakem obdobju leta 2021).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je povečala tržni delež za 0,1 odstotne točke na 29,9 odstotka (zdravstvena zavarovanja).

Triglav, pokojninska družba - ima 18,8-odstotni tržni delež (ocena družbe za obdobje 1-3 2022) med izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Tržni delež zavarovalnic v Sloveniji v prvem četrtletju leta 2022

Vir: Slovensko zavarovalno združenje