Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav, d.d., že vrsto let z organiziranim zbiranjem pooblastil omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev, ki glasujejo v skladu z njihovimi navodili.

Zaradi negotovih razmer pandemije je ta možnost glasovanja na skupščini na daljavo letos še toliko bolj priporočljiva. Pooblaščenci za zbiranje pooblastil so:

 

  • Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., od leta 2013;
  • Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., od leta 2014;
  • Tadej Čoroli, član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., od leta 2014;
  • Milan Tomaževič, upokojenec, član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., od leta 2017, kjer opravlja tudi funkcijo predsednika strateške komisije;
  • Peter Celar, upokojenec, član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnik delavcev, z mandatom od leta 2011.

 

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., bodo predvidoma od petka, 8. 5. 2020 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 45. skupščini delničarjev zavarovalnice, ki bo potekala 2. 6. 2020. Skladno z navodili podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 29. 5. 2020 v priloženi predplačani ovojnici.