Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav, d.d., spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 16. 5. 2016 dalje prejeli na svoj naslov (po podatkih delniške knjige, ki se vodi pri KDD) dopis, ki mu bo priloženo individualizirano pooblastilo za glasovanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31. 5. 2016, s seznamom pooblaščencev in navodili za izpolnjevanje. Dopisu s pooblastilom bo priložena tudi povratna ovojnica z natisnjenim naslovom in plačano poštnino za vračilo izpolnjenega pooblastila. Na spletni strani objavljamo vzorec dopisa in pooblastila, ki ni namenjeno izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila. 

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik. Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., do vključno 27. 5. 2016 v priloženi predplačani kuverti.

Dodatno želimo opozoriti na zakonsko predpisano ukinitev registrskih računov KDD - Centralno klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki lahko vpliva na vaš položaj kot delničarja, več pojasnil v objavljeni informaciji na spletni strani.