Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav, d.d., že leta spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne  19. 5. 2015 dalje prejeli na svoj naslov (po podatkih delniške knjige, ki se vodi pri KDD) dopis, ki mu bo priloženo individualizirano pooblastilo za glasovanje na 40. skupščini delničarjev, ki bo potekala 9. 6. 2015, s seznamom pooblaščencev in navodili za izpolnjevanje. Dopisu s pooblastilom bo priložena tudi povratna ovojnica z natisnjenim naslovom in plačano poštnino za vračilo izpolnjenega pooblastila.

Pooblastili boste lahko enega od naslednjih pooblaščencev:

  • predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., Andreja Slaparja;
  • člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., Uroša Ivanca;
  • predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, d. d., Petra Celarja;
  • izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) Grega Tekavca ali
  • predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjana Verbiča.

 

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro. Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 5. 6. 2015 v priloženi predplačani ovojnici.


V prilogi tega obvestila sta priložena vzorec dopisa in pooblastila, ki ni namenjeno izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila, ki ga bodo delničarji prejeli po pošti.