Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav, d.d., spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 23. 5. 2014 dalje prejeli na svoj naslov (po podatkih delniške knjige, ki se vodi pri KDD) dopis, ki mu bo priloženo individualizirano pooblastilo za glasovanje na 39. skupščini delničarjev, ki bo potekala 10. 6. 2014, s seznamom pooblaščencev in navodili za izpolnjevanje. Dopisu s pooblastilom bo priložena tudi povratna ovojnica z natisnjenim naslovom in plačano poštnino za vračilo izpolnjenega pooblastila.

Pooblastili boste lahko enega od naslednjih pooblaščencev:
  • predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., Andreja Slaparja;
  • člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., Benjamina Jošarja;
  • predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, d. d., Mirana Krštinca ali
  • izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) Grega Tekavca.


Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik. Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav do vključno petka, 6. 6. 2014 v priloženi predplačani kuverti.


V prilogi tega obvestila sta priložena vzorec dopisa in pooblastila, ki ni namenjeno izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila (kot je navedeno zgoraj).