Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Prejem nasprotnega predloga k 3. točki 44. Skupščine delničarjev

Zavarovalnica Triglav, d.d., je 26. 4. 2019 in dopolnjeno 17. 5. 2019 s strani delničarja VZMD prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1 pod 3. točko dnevnega reda 44. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d..

Nasprotni predlog z utemeljitvijo predlagatelja in stališčem Uprave glede nasprotnega predloga je podan v priloženem dokumentu.