Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 38. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja nasprotni predlog sklepa k 3. točki (k predlogu sklepa 3.1) dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., predlagatelja Društvo Mali delničarji Slovenije in razširitev dnevnega reda s 5. točko dnevnega reda na predlog predlagateljev skupina delničarjev, katerih delež presega 5 % osnovnega kapitala družbe Zavarovalnice Triglav, d.d..
Nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., z utemeljitvijo predlagateljev in stališčem Uprave glede nasprotnega predloga in zahtevane dopolnitve dnevnega reda sklica 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Delo, so podani v pripetem dokumentu.

Prav tako je v pripetem dokumentu objavljen nov čistopis razširjenega dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d..

Pripeta sta tudi prejeti nasprotni predlog predlagatelja Društvo Mali delničarji Slovenije in zahteva za razširitev dnevnega reda s 5. točko dnevnega reda predlagatelja skupine delničarjev, katerih delež presega 5 % osnovnega kapitala družbe Zavarovalnice Triglav, d.d..

Navedeno dopolnjeno gradivo je delničarjem na vpogled tudi na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 11. 6. 2013 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 22. 5. 2013 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.