Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Prejem zahteve za razširitev dnevnega reda 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 17. 5. 2013 prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., skupine delničarjev, ki imajo skupaj 5 % osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer se predlaga dopolnitev dnevnega reda s točko 5, v vsebini kot izhaja iz priloge.
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo skladno z veljavno zakonodajo na enak način kot sklic skupščine objavila prejeti nasprotni predlog in zahtevo za razširitev dnevnega reda s stališčem Uprave ter nov čistopis razširjenega dnevnega reda 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., predvidoma v sredo, 22. 5. 2013.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.triglav.eu) od 20. 5. 2013 dalje, in sicer  najmanj 5 let od datuma objave.