Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Zavarovalnica Triglav, d.d., spodbuja delničarje k izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko tudi brez osebne udeležbe na skupščini uveljavljajo svojo pravico do glasovanja in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 17. 5. 2013 dalje prejeli na svoj naslov (po podatkih delniške knjige, ki se vodi pri KDD) dopis, ki mu bo priloženo individualizirano pooblastilo za glasovanje na 38. skupščini delničarjev, ki bo 11. 6. 2013, s seznamom pooblaščencev in navodili za izpolnjevanje. Dopisu s pooblastilom bo priložena tudi povratna ovojnica z natisnjenim naslovom in plačano poštnino za vračilo izpolnjenega pooblastila.

Pooblastili boste lahko enega od naslednjih pooblaščencev: predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Matjaža Rakovca, člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Andreja Slaparja, predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., Mirana Krštinca, predsednika Društva Mali delničarji Slovenije (MDS) Rajka Stankoviča ali predsednika zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) Kristjana Verbiča.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do četrtka, 6. 6. 2013 v priloženi predplačani kuverti. Pooblastila prejeta po 7. 6. 2013 ne bodo upoštevana.

V prilogi tega obvestila sta priložena vzorec dopisa in pooblastilo, ki ni namenjeno za izpolnjevanje in pošiljanje družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila (kot je navedeno zgoraj).

Informacije, ki jih vsebuje ta objava. bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 17. 5. 2013 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.