Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Prejem nasprotnega predloga MDS k 3. točki dnevnega reda 38. skupščine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 13. 5. 2013 prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu delničarja Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v besedilu kot izhaja iz priloge.
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo skladno z veljavno zakonodajo nemudoma po poteku sedem dnevnega roka od dneva sklica 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., na enak način kot sklic skupščine objavila vse prejete nasprotne predloge in druge morebitne  predloge delničarjev.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.triglav.eu) od 13. 5. 2013 dalje, in sicer  najmanj 5 let od datuma objave.