Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava družbe sklicuje 38. sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo 11. 6. 2013 ob 14.00 uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 11. 6. 2013 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklic 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Delo, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 38. skupščini, ki sta podana primeroma.

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 10. 5. 2013 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 10. 5. 2013