Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o tožbi Društva MDS zaradi izpodbijanja sklepov 37. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 28. 2. 2013 prejela tožbo Društva Mali delničarji Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS), zaradi izpodbijanja sklepov 37. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je bila dne 14. 2. 2013.

Društvo MDS s tožbo zahteva, da sodišče razveljavi naslednje sprejete skupščinske sklepe:
  • Sklep št. 1, 1. točke dnevnega reda, ki glasi: »Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Franci Matoz.«
  • sklep št. 3.1., 3. točke dnevnega reda, ki glasi: »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.«
  • sklep št. 3.2., 3. točke dnevnega reda, ki glasi: »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Aleš Živkovič.«
  • sklep št. 3.3., 3. točke dnevnega reda, ki glasi: »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Rok Strašek.«
  • Sklep št. 3.5., 3. točke dnevnega reda, ki glasi: »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Žiga Andoljšek.«
  • sklep št. 3.6., 3. točke dnevnega reda, ki glasi: »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8. 4. 2013, izvoli g. Blaž Šlemic.«


Zavarovalnica Triglav, d.d., bo na tožbo Društva MDS odgovorila v postavljenem roku.


Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 28. 2. 2013 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.