Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev. Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 10. 5. 2019 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 44. skupščini delničarjev, ki bo potekala 28. 5. 2019.

Skladno z navodili podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 24. 5. 2019 v priloženi predplačani ovojnici.