Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Zahteva za sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 21. 12. 2012 prejela Zahtevo za sklic skupščine, katero je podala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.
Prejeta zahteva je podana v pripetem dokumentu.
Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 21. 12. 2012 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.