Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Nasprotna predloga in razširitev dnevnega reda 36. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja nasprotna predloga sklepov k 3. (k predlogu sklepa 3.1) in 5. točki dnevnega reda 36. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., predlagatelja Društvo Mali delničarji Slovenije in razširitev dnevnega reda s 6. točko dnevnega reda na predlog predlagatelja Slovenska odškodninska družba, d.d..

Nasprotna predloga in razširitev dnevnega reda 36. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., z utemeljitvijo predlagateljev in stališčem Uprave glede nasprotnih predlogov in zahtevane dopolnitve dnevnega reda, katere je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Dnevnik, so podani v pripetem dokumentu. Pripeta sta tudi prejeta nasprotna predloga predlagatelja Društvo Mali delničarji Slovenije in zahteva za razširitev dnevnega reda s 6. točko dnevnega reda predlagatelja Slovenska odškodninska družba, d.d..
Navedeno dodatno gradivo je delničarjem na vpogled tudi na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 12. 6. 2012 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).
Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 24. 6. 2012 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.