Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Nasprotni predlog sklepa 35. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja nasprotni predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda 35. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., »Uporaba bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu«.

Nasprotni predlog z obrazložitvijo in mnenjem Uprave o nasprotnem predlogu, katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Dnevnik, je podan v pripetem dokumentu. Pripet je tudi prejeti nasprotni predlog delničarja.

Navedeno dodatno gradivo je delničarjem na vpogled tudi na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 21. 6. 2011 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 1. 6. 2011 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.