Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Zahteva za sklic skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
 
Zavarovalnica Triglav, d.d., je dne 21. 4. 2011 prejela Zahtevo za sklic skupščine, katero je podala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Prejeta zahteva je podana v pripetem dokumentu.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 21. 4. 2011 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.