Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Nasprotna predloga sklepa 34. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja nasprotna predloga sklepa k 6. točki dnevnega reda 34. skupščine Zavarovalnica Triglav, d.d., »Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta«.

Nasprotna predloga z obrazložitvijo in mnenjem Uprave o nasprotnih predlogih, katera je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Dnevnik, sta podana v pripetem dokumentu. Pripeta sta tudi prejeta nasprotna predloga obeh delničarjev s prilogami.

Navedeno dodatno gradivo je delničarjem na vpogled tudi na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 28. 6. 2010 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Vsebina te objave bo objavljena tudi na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 4. 6. 2010 dalje ter bo dostopna na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.